Srovnání linií

Tento nástroj slouží ke geometrickým korekcím celého dokumentu, vcetne všech vrstev. Lze jej použít napríklad pro:

  • srovnání horizontu
  • srovnání sbíhajících se linií
  • úpravu perspektivy

Korekci lze povést bud nastavením posuvníku v panelu, nebo myší přímo v obrázku, natažením rídících linek na linie v obraze, které chcete srovnat. Lze zadat maximálne dve vodorovné a dve svislé linky, V prubehu zadávání linek program automaticky provádí potrebné srovnání, pozici linek lze ale kdykoliv dodatecne menit. Linky lze odstranit pomocí pravého tlacítka myši, nebo klávesou [Delete].

Protože úplné narovnání linií nekdy vypadá neprirozene, mužete posuvníkem Intenzita zmírnit provedenou korekci. Pomocí volby
Otočení je možné císelne zadat presnou hodnotu otocení obrázku. Vedle posuvníku je tlacítko pro zadání horizontu [H] v obrázku – po natažení linky v obraze se obrázek natocí tak, aby zadaná linie byla vodorovná (resp. svislá).

Pri srovnávání linií je možné obrázek prímo Oříznout. Ořezový rámec se automaticky nastavuje tak, aby pokryl co nejvetší možnou plochu obrázku a v obrázku nevznikla pruhledná místa. Velikost orezového rámce mužete zmenit tažením myší za jeho rohy a hrany, presunout za stred orezového rámce. Otácet orezovým rámcem lze pri najetí kurzorem myši mimo orezový rámec.

V nabídce Ořezové značky je seznam znacek které je možné v náhledu zobrazit. Volbou Odstranit ořezané pixely dojde k odstranění obrazových dat mimo ořezový rámec u všech rastrových vrstev. V opačném případe se pouze nastaví velikost plátna dokumentu podle ořezového rámce.